Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

tel2+48 22 729 40 04
rekrutacja@pi-on.pl

clock2342Godziny otwarcia
Pn - Pt 8:00 - 16:00

hands4

PROJEKT KRAINA AKCEPTACJI

Głównym celem PION-u jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.

Doświadczenia przedsiębiorstw, zrzeszonych w PION-ie, zdobyte w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem społecznym skłoniły pomysłodawców PION-u do poszukiwania nowych metod zwiększenia uczestnictwa w zatrudnieniu tej grupy społecznej.

W ten sposób powstał projekt Projekt Kraina Akceptacji, stworzony z myślą o przygotowaniu i wprowadzeniu na otwarty rynek pracy osób z niepełnosprawnościami, poszukujących pracy, w tym osób, które wcześniej nie pracowały, a także tych, które szukają zatrudnienia po dłuższym okresie bierności zawodowej.

Z doświadczeń przedsiębiorstw społecznych wynika, że trudno przecenić znaczenie jakie dla osoby z niepełnosprawnością ma praca. Nie tylko stanowi źródło jej dochodu, ale jest w dużej mierze skutecznym sposobem na jej rehabilitację społeczno-zawodową. To najlepsza forma pomocy społecznej.

Uznaliśmy jako PION, że należy podjąć konkretne działania na rzecz tworzenia możliwości podjęcia pracy przez osoby z niepełnosprawnościami na otwartym rynku. Jednym z takich pomysłów jest Projekt Kraina Akceptacji, czyli nowatorskie podejście do zatrudnienia wspieranego na otwartym rynku pracy.

Realizatorzy projektu oferują zróżnicowane działania uwzględniające indywidualne potrzeby, możliwości i zainteresowania osób z niepełnosprawnościami, zapewniając zarazem wsparcie w pokonywaniu wewnętrznych barier i oporów przed kontaktami z nowym otoczeniem. Pomoc taka prowadzi do podniesienia poczucia własnej wartości do tego stopnia, aby uczestnik projektu mógł podjąć i utrzymać zatrudnienie.

Zdajemy sobie sprawę z ograniczeń wynikających z różnych niepełnosprawności (w tym sprzężonych), utrudniających samodzielne podjęcie zatrudnienia i problemów z adaptacją na otwartym rynku pracy, dlatego też proponujemy następujące nowatorskie rozwiązania:

  • udzielenie pełnego wsparcia osobie z niepełnosprawnościami w czasie przygotowania jej do podjęcia zatrudnienia,
  • wprowadzanie osoby z niepełnosprawnościami do przedsiębiorstwa,
  • pomoc w adaptacji w nowym miejscu pracy i utrzymaniu zatrudnienia.

W celu osiągnięcia poprawy w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zadbaliśmy także o pracodawców, bez których przychylności nie może być mowy o sukcesie naszych działań. Obserwowany często - niejednokrotnie bezzasadny - lęk pracodawców z otwartego rynku przed zatrudnianiem ON, przyczynia się do ich niesprawiedliwego wykluczenia.

W ramach Projektu Kraina Akceptacji udzielamy wsparcia zarówno w formie merytorycznych wykładów jak i praktycznych porad. Oferujemy pomoc z zakresu rozwijania umiejętności współpracy z osobą z niepełnosprawnościami, ułatwiającą współpracę na linii pracodawca - pracownik.

Dzięki zastosowaniu indywidualnego podejścia do osób z niepełnosprawnościami, ale także do pracodawców, podejmujemy w ramach projektu próbę kompleksowego przełamywania barier społecznych, psychicznych i środowiskowych. Realizacją projektu zajmuje się specjalnie przygotowana kadra koordynatorów, która dba bezpośrednio o osoby z niepełnosprawnościami jak i oferuje niezbędne wsparcie pracodawcom.

Dzięki rozpowszechnieniu idei zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy chcemy przyczynić się do promowania wizerunku takiej osoby, jako sumiennego, rzetelnego i zaangażowanego pracownika.