Przetwarzanie danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” oraz „ABA-Service” sp. z o.o. informują o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przesłanych za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego, uzyskanych od „Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych – Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej” oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ STOWARZYSZENIE „NIEPEŁNOSPRAWNI DLA ŚRODOWISKA EKON”

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa („Administrator”, „my”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie na w/w adres bądź pod adresem e-mail: [odo@ekon.org.pl] lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: [ekon.iod@discretia.pl].
 2. Będziemy przetwarzać informacje uzyskane o Tobie od naszego partnera „Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych – Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej” („PION”), dla potrzeb niezbędnych do realizacji celu aktywizacji zawodowej i organizacji zatrudnienia, w tym w celach rekrutacyjnych.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  1. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  1. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  1. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali do czasu realizacji celu w jakim dane zostały zebrane, tj. aktywizacji zawodowej i organizacji zatrudnienia. Jeżeli zdecydujesz się cofnąć udzieloną zgodę, Twoje dane osobowe będą przechowywane najdłużej do czasu jej cofnięcia. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 5. Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe, tj. firmom (podwykonawcom) świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie Twoich danych osobowych. W każdym przypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celów przetwarzania.
 6. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od naszego partnera „Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych – Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej”, z którym współpracujemy na stałe w zakresie aktywizacji zawodowej i organizacji zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ „ABA-SERVICE” SP. Z O.O.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie „ABA-Service” sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie, adres: Żuków 35B, 05-824 Grodzisk Mazowiecki („Administrator”, „my”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie na w/w adres bądź pod adresem e-mail: [odo@aba-service.pl] lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: [aba.iod@discretia.pl].
 2. Będziemy przetwarzać informacje uzyskane o Tobie od naszego partnera „Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych – Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej” („PION”), dla potrzeb niezbędnych do realizacji celu aktywizacji zawodowej i organizacji zatrudnienia, w tym w celach rekrutacyjnych.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  1. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
  1. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  1. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali do czasu realizacji celu w jakim dane zostały zebrane, tj. aktywizacji zawodowej i organizacji zatrudnienia. Jeżeli zdecydujesz się cofnąć udzieloną zgodę, Twoje dane osobowe będą przechowywane najdłużej do czasu jej cofnięcia. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 5. Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe, tj. firmom (podwykonawcom) świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie Twoich danych osobowych. W każdym przypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celów przetwarzania.
 6. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od naszego partnera „Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych – Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej”, z którym współpracujemy na stałe w zakresie aktywizacji zawodowej i organizacji zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych.