Przetwarzanie danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” oraz „ABA-Service” sp. z o.o. informują o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, uzyskanych od „Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych – Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej” oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ STOWARZYSZENIE „NIEPEŁNOSPRAWNI DLA ŚRODOWISKA EKON”

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa („Administrator”, „my”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie na w/w adres bądź pod adresem e-mail: [odo@ekon.org.pl] lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: [ekon.iod@discretia.pl].
 2. Będziemy przetwarzać informacje uzyskane o Tobie od naszego partnera „Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych – Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej” („PION”), dla potrzeb niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i obsługi zgłoszenia przesłanego PION za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach kontaktu oraz obsługi zgłoszenia przesłanego PION za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres ich przydatności, przy tym nie dłużej niż wynika to z celu, w jakim dane zostały zebrane, tj. kontaktu i obsługi przesłanego zgłoszenia.
 5. Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe, tj. firmom (podwykonawcom) świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie Twoich danych osobowych. W każdym przypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celów przetwarzania.
 6. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od naszego partnera „Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych – Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej”, z którym współpracujemy na stałe w zakresie aktywizacji zawodowej i organizacji zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ „ABA-SERVICE” SP. Z O.O.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie „ABA-Service” sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie, adres: Żuków 35B, 05-824 Grodzisk Mazowiecki („Administrator”, „my”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie na w/w adres bądź pod adresem e-mail: [odo@aba-service.pl] lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: [aba.iod@discretia.pl].
 2. Będziemy przetwarzać informacje uzyskane o Tobie od naszego partnera „Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych – Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej” („PION”), dla potrzeb niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i obsługi zgłoszenia przesłanego PION za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach kontaktu oraz obsługi zgłoszenia przesłanego PION za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres ich przydatności, przy tym nie dłużej niż wynika to z celu, w jakim dane zostały zebrane, tj. kontaktu i obsługi przesłanego zgłoszenia.
 5. Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe, tj. firmom (podwykonawcom) świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie Twoich danych osobowych. W każdym przypadku udostępnienia Twoich danych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celów przetwarzania.
 6. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od naszego partnera „Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych – Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej”, z którym współpracujemy na stałe w zakresie aktywizacji zawodowej i organizacji zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych.