Posted on

Krzysztof pracuje w Auchan w Warszawie na stanowisku kasjer – sprzedawca. Pan Krzysztof jest osobą samodzielną i zaangażowaną zarówno w pracę jak i w życie firmy. Wzorowo wypełnia wszystkie powierzone mu zadania, cechując się sumiennością, rzetelnością, dbałością o dobry wizerunek firmy. Ma bardzo dobrą opinię wśród przełożonych współpracowników i Klientów sklepu

Read more