Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych jako zrzeszenie podmiotów ekonomii społecznej działa od 2007 roku.

Zajmujemy się promocją i organizacją zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. 

Swym zasięgiem obejmujemy terytorium całej Polski.

Zatrudniamy pracowników z niepełnosprawnością na stanowiskach w sektorach handlu, usług i produkcji, zadając kłam stereotypowemu myśleniu, że pracownicy z niepełnosprawnością są gorszymi pracownikami.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości lokalnych rynków pracy, jesteśmy w stanie szybko i skutecznie przeprowadzić każdy proces rekrutacji.

Wśród pracodawców propagujemy ideę wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie.

Rekrutują dla nas najlepsi Trenerzy Pracy z wieloletnim doświadczeniem w rekrutacji osób z orzeczeniem.