PROJEKT KRAINA AKCEPTACJI – CZEGO DOTYCZY?

Projekt Kraina Akceptacji został stworzony z myślą o przygotowaniu i wprowadzeniu na otwarty rynek pracy osób wykluczonych społecznie.

Uznaliśmy, że należy podjąć konkretne działania mające na celu zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Dzięki zastosowaniu indywidualnego podejścia do osób z niepełnosprawnościami, podejmujemy w ramach projektu próbę kompleksowego przełamywania barier społecznych, psychicznych i środowiskowych. Pokazujemy, że osoba niepełnosprawna doskonale radzi sobie w pracy a przy tym, wykazuje się większą subordynacją, cierpliwością i poświęceniem w wykonywaniu obowiązków pracowniczych.

JAK GO REALIZUJEMY? JAKIE WYMIERNE KORZYŚCI PRZYNOSI?

Realizacją projektu zajmują się Trenerzy Pracy, którzy dbają bezpośrednio o osoby niepełnosprawne,   poprzez udzielanie im pełnego wsparcia i pomocy w czasie przygotowania do podjęcia zatrudnienia, jak i poza tym czasem. Trenerzy Pracy wprowadzają osoby z niepełnosprawnością do przedsiębiorstwa, pomagają w adaptacji w nowym miejscu pracy i utrzymaniu zatrudnienia.

W celu osiągnięcia poprawy w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zadbaliśmy także o pracodawców, bez których przychylności nie może być mowy o sukcesie naszych działań. Z punktu widzenia wizerunku oddziałującego na zewnątrz, zatrudnianie osób niepełnosprawnych pozwala przedsiębiorcy otrzymać miano tego, który ma ugruntowaną sytuację finansową, dobrze zarządza firmą, czy po prostu poza dbałością o maksymalizację zysków dba o dobre relacje z otoczeniem. Taki wizerunek sprzyja nie tylko większemu zainteresowaniu przedsiębiorstwem wśród partnerów biznesowych, ale również relacjom z potencjalnymi inwestorami, dla których poza wiarygodnością finansową istotna jest również wiarygodność społeczna.

Dzięki rozpowszechnieniu idei zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy chcemy przyczynić się do promowania wizerunku takiej osoby, jako sumiennego, rzetelnego i zaangażowanego pracownika.