Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

tel2+48 22 729 40 04
rekrutacja@pi-on.pl

clock2342Godziny otwarcia
Pn - Pt 8:00 - 16:00

arrow
arrow

PION - Kim jesteśmy?

Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych, Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej – PION działa od 2007 roku jako zrzeszenie podmiotów ekonomii społecznej promujących i organizujących zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych w sferze handlu, produkcji i usług.
Celem PION jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, poprzez umożliwienie im podjęcia pracy zarobkowej, głównie w przedsiębiorstwach otwartego rynku pracy.

Na bazie naszych doświadczeń we współpracy z dużymi sieciami handlowymi wyszukujemy, przygotowujemy i wprowadzamy osoby niepełnosprawne na otwarty rynek pracy, monitorując przy tym przebieg ich zatrudnienia oraz udzielając niezbędnego wsparcia umożliwiającego zdobycie i utrzymanie zatrudnienia.

PION współpracuje w tym zakresie z 43 Koordynatorami ds. Zatrudnienia na terenie całej Polski. Są to specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje oraz wiedze w dziedzinie HR, rekrutacji oraz psychologii.

lapki12

AKTUALNOŚCI

15 lutego 2018

W dniu 15 lutego odbyło się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trzecie posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Na posiedzeniu, w którym uczestniczył Pan Krzysztof Michałkiewicz - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  omawiano m.in. projekt Założeń Strategii na rzecz Osób Niepełnosprawnych, realizację zadań przez ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze oraz wprowadzenie biernych zawodowo osób  niepełnosprawnych na rynek pracy.

Pan Minister Krzysztof Michałkiewicz,
Pan dr Marek Łukomski,
Pan Dyrektor Mirosław Przewoźnik

Uczestnicy posiedzenia

Uczestnicy posiedzenia

arrow
arrow

Źródło: http://www.niepelnosprawni.gov.pl

Nasze atuty


  • Dobieramy

    pracowników pod kątem niepełnosprawności do wymogów stanowiskowych


  • Rekrutujemy

    kompetentnych pracowników

  • Pracujemy

    według zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
  • 1